ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - HOLZMARKET AJTÓ ABLAK


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jelen dokumentum tartalmazza Szolgáltató által elérhető szolgáltatások igénybevételének használati feltételeit. A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.


Szolgáltató adatai


A szolgáltató neve: Bócsa Tamás E.V.

A szolgáltató székhelye: H – 6500 Baja, Dózsa Gy. út 97.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@holzmarket.hu

Szolgáltató adószáma: 67584060-2-23

Szolgáltató bankszámlaszáma: 10101092-58016300-01005001

Nyilvántartást bejegyző hatóság neve: Baja Város Önkormányzat (6500 Baja, Szentháromság tér 1. Postafiók: 6501 Baja, Pf.: 101. +36 79 527 100 polghiv@bajavaros.hu)

Vállalkozói nyilvántartási szám: 50445671

Tevékenységek: 162301 - épületasztalos-ipari termék gyártása 479102 - csomagküldő, internetes kiskereskedelem 162901 – fatömegcikkgyártás m.n.s.Alapvető rendelkezések


Jelen szerződési feltételek hatálya kiterjed a Bócsa Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban, mint Szolgáltató) és partnerei (továbbiakban, mint Felhasználó, Megrendelő, Fogyasztó) közötti szerződésekre, melyek tárgya a www.holzmarket.hu weboldalon bemutatott és megismert, Felhasználó által elektronikus e-mail útján megrendelt termék vagy szolgáltatás. Szolgáltató külön köteles tájékoztatni Felhasználót arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésekről lényegesen, vagy valamely korábban a Szerződő Felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta, külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnének. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 2021. 01. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, melyről a Felhasználókat időben értesíti. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


A honlap célja és használata


A https://www.holzmarket.hu internetcímen elérhető honlap és aloldalai célja, hogy a Felhasználót tájékoztassa a Szolgáltató termékeiről, szolgáltatásairól, valamint a vásárlási feltételekről. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.


Szerzői jogok

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


Felelősség

A honlap oldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Árajánlatra, megrendelésre, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó további információkról, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Szolgáltató e-mail címén info@holzmarket.hu kérhet tájékoztatást. A honlapon közvetlenül vásárolni nem lehet. Árajánlatot Felhasználó az info@holzmarket.hu e-mail címen kérhet.


A honlap adatkezelése

Szolgáltató a weboldalon személyes adatokat (név, cím, e-mail cím) nem kér, nem kezel, hírlevelezési céllal adatokat nem gyűjt. Felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül használhatja. Szolgáltató a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. Szolgáltató honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. Személyes adatait Felhasználó önkéntesen bocsátja Szolgáltató rendelkezésére a kapcsolattartás, árajánlatkérés, vásárlás és szolgáltatás nyújtás céljából. Felhasználó a honlap látogatásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a weboldalon közzétett ÁSZF és adatkezelés feltételeit, és az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Szolgáltató info@holzmarket.hu e-mail címén kérhet.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


Szolgáltató egyedi kivitelben kínál fa ablakokat, fa erkélyajtókat, fa bejárati ajtókat különböző szerkezeti vastagsággal, fa beltéri ajtókat különböző változatokban, továbbá alufa nyílászárókat, árnyékolástechnikai eszközöket, alumínium redőnyöket, rovarhálókat, kilincseket és további tartozékokat, márvány és fa ablakkönyöklőket a weboldalán. A megvásárolható termékeket a https://www.holzmarket.hu weboldalon részletesen bemutatja. A honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termékek tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Szolgáltató a Felhasználó kérésére árajánlatot készít, felméréssel pontosít(hat)ja a gyártási adatokat, legyárt(at)ja a megrendelt termékeket, kiszállítást, bontást és beépítést is végezhet, szaktanácsot ad.Vásárlás menete


Ajánlat kérése – tartalma

Felhasználó a weboldalon közzétett termékismertetők alapján árajánlatot kér Szolgáltatótól az általa választott termékek és szolgáltatások megjelölésével e-mail útján. A Felhasználó e-mailben, önkéntesen megadott adatait Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően az ajánlatadás céljából és szükséges ideig kezeli. Szolgáltató számítógépes tervezőszoftver segítségével egyedi árajánlatot készít a Felhasználó által megadott termékparaméterekre és szolgáltatásokra vonatkozó igény alapján, és 1-3 munkanapon belül megküldi Felhasználónak a megadott e-mail címre. Különböző termékcsoportra, vagy változatra Szolgáltató azonos projektszám alatt különböző ajánlatszámmal készíti el ajánlatait. Az ajánlatban megjelenített árak forintban értendők. Az ajánlat tartalmazza a törvényben előírt áfát, a termékek, a kért szolgáltatások (szállítás, bontás, beépítés, stb.) nettó és bruttó árát, az esetleges kedvezményeket. Akció vagy kedvezményes ár esetén Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az ajánlat tételes bontásban bemutatja a termékek paramétereit, méreteit, kiegészítőket. Az ajánlatban szereplő méretek tényleges méretek, de nem feltétlen gyártási méretek, ezért megrendelés esetén azokat pontosítani szükséges!


Ajánlat érvényessége

Az ajánlatok általános érvényessége 30 nap, amennyiben az ajánlatban ettől eltérő időintervallum nem szerepel.


Ajánlat módosítása

Felhasználó írásban kérheti az ajánlat módosítását a változtatni kívánt paraméterek pontos megjelölésével. A kért módosításokat Szolgáltató új ajánlatszám alatt küldi el. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az árajánlatba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató módosíthatja a téves árat, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.


Árajánlat elfogadása - felmérés – megrendelés

Amennyiben Felhasználó kedvezőnek ítéli Szolgáltató ajánlatát, írásban jelzi megrendelési szándékát az adott projekt és ajánlatszámra hivatkozva. Szolgáltató ennek megfelelően kiküldi az előlegbekérőt, mely a termékek bruttó értékének 50 %-a. Az előleg beérkezését követően Szolgáltató, amennyiben szükséges, helyszíni felmérés alapján pontosítja az ajánlatot és a gyártáshoz véglegesíti azt. A felmérés által pontosított ajánlatot Szolgáltató elküldi a Felhasználónak, aki az adatok ellenőrzése után aláírásával hitelesítve visszaküldi Szolgáltatónak a dokumentumot, mely így írásbeli szerződésnek minősül. A megrendelést Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. Amennyiben Megrendelő nem igényel helyszíni felmérést, de adatot szolgáltat a megrendelni kívánt termékre vonatkozóan a Szolgáltatónak, úgy a Megrendelő a megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és a megrendelésben feltüntetett adatok alapján Szolgáltató a gyártást megkezdheti. Megrendelő ebben az esetben a gyártási méretek pontosságáért és műszaki kiviteléért teljes felelősséget vállal.


A megrendelések teljesítése

Az aláírással hitelesített és visszaküldött ajánlat alapján, a megrendeléshez Szolgáltató díjbekérőt küld. Az előleg beérkezését követően Szolgáltató megkezdi a gyártást. A gyártásra kiadott termékek utólagos módosítására nincs lehetőség! Szolgáltató nem vállal felelősséget vis major okokra visszavezethető nem vagy késedelmes teljesítés esetén. A vis major olyan cselekményeket, eseményeket, baleseteket foglal magában, melyre Szolgáltatónak nincs befolyása, különös tekintettel a következőkre: sztrájk, kizárás, vagy más munkaadók és munkavállalók közötti vita; tűzvész, robbanás, vihar, árvíz, földcsuszamlás, járványok, egyéb katasztrófák; nyilvános vagy magán telekommunikációs hálózatok használhatatlansága; törvények, rendeletek, szabályozások vagy korlátozások, melyet a kormány vagy az állam hoz. Vis major idejére Szolgáltató általános szerződési feltételekből eredő kötelezettségei érvényüket vesztik. A kötelezettségek teljesítési határideje a teljesítési akadály időtartamával meghosszabbodik. Szolgáltató minden megfelelő lépést megtesz a teljesítési akadály elhárítására.


Gyártási határidők

Az általános gyártási határidőt az előleg beérkezésétől és a felmérés alapján véglegesített, aláírással hitelesített ajánlat (megrendelés) beérkezésétől számítjuk. Az általános gyártási határidőt módosíthatja, ha a felmérés a Megrendelő miatt nem valósítható meg az előleg beérkezését követő egy héten belül, vagy ha az ajánlat bármely hiányzó gyártási adat miatt nem véglegesíthető. Az általános teljesítési határidő ebben az esetben a tényleges gyártásba adástól számítandó. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A gyártási, valamint igény esetén a szállítási és beépítési határidőket és ütemezéseket Szolgáltató külön egyezteti a Megrendelővel. Komplett megrendelés esetén a teljesítési határidők különböző ütemekben történhetnek.

Homlokzati fa nyílászárók, beltéri és egyéb fa termékek, árnyékolástechnika általános teljesítési határideje: az aláírással hitelesített és elfogadott ajánlat és előleg megérkezésétől számított 6-8 héten belül.

Homlokzati alufa nyílászárók általános teljesítési határideje: az aláírással hitelesített és elfogadott ajánlat és előleg megérkezésétől számított 10-12 héten belül.

A megrendelések megfelelő gyártási ütemezésének céljából Szolgáltató fenntartja a jogot az általános teljesítési határidők megváltoztatására. Szolgáltató a teljesítési határidőkről, annak esetleges változásáról Megrendelőt minden esetben e-mailben értesíti. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállítók, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy tárgyév december 20-tól a következő év január 10-ig terjedő időszak nem tartozik bele az általános teljesítési határidőbe. Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


Fizetési feltételek

Megrendelő a megrendelt terméket és/vagy szolgáltatást a Szolgáltató megadott bankszámlájára átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki.

Megrendeléskor 50% előleg megfizetése szükséges a kiállított előlegbekérő alapján.

Készre jelentéskor a termékek teljes vételára kiszámlázásra kerül. A végszámla ellenértékének kiegyenlítéséig a termékek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Komplett megrendelések teljesítésekor Szolgáltató a részteljesítéseknek megfelelően részszámlát állíthat ki. Megrendelő köteles a számlákat 3 napon belül kiegyenlíteni. Egyéb szolgáltatás igénybevétele esetén (szállítás, beépítés) a fizetési kötelezettséget kiszállításkor és beépítés megkezdése előtt készpénzben vagy átutalással kell teljesíteni.

Amennyiben a megrendelt termékek a vételár kifizetése előtt beépítésre kerülnek, Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a termékek minőségének megőrzésével. A termékben esetlegesen felmerült kárt, sérülést Szolgáltatónak köteles megtéríteni. A megrendelt termékek átadás-átvételekor Megrendelő feladata a termékek tételes minőségi és mennyiségi ellenőrzése. Kifogás esetén minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Jegyzőkönyv hiányában későbbiekben reklamációt nem fogadunk el.


Szállítási feltételek

Szolgáltató igény esetén térítés ellenében vállalja a megrendelt termékek helyszínre szállítását. Csak szállítási szolgáltatás esetén a termékek szállítójárműről történő biztonságos lepakolása és mozgatása, a helyszín biztosítása a Megrendelő feladata.

Szállítás és beépítés szolgáltatások együttes igénybevétele esetén Szolgáltató gondoskodik a megrendelt termékek lepakolásáról, mozgatásáról. A munkavégzés helyszínének előkészítése és biztosítása a Megrendelő feladata.

Szolgáltató a szállítási díjtételek pontos összegéről, mely a rendelt termékek méretétől, súlyától és darabszámától függően eltérő lehet, ajánlatban tájékoztatja a Megrendelőt. Szolgáltató a szállítási időponto(ka)t előre egyezteti a Megrendelővel. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adat miatt következik be.


Beépítési feltételek

Szolgáltató Megrendelő igénye esetén vállalja a megrendelt termékek szakszerű beszerelési munkáit garanciával. A beszerelési szolgáltatások díjtételeiről az ajánlatban külön tételként tájékoztatja Megrendelőt.

Nyílászárók beépítésekor alapesetben Szolgáltató a hőszigetelt fa nyílászárókat a vakolatlan falkávába építi be szalagrögzítéssel és PUR habbal. Frissen vakolt épületekbe nem javasolt a nyílászárók beépítése a magas páratartalom miatt! Nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljzatbetonnak készen kell lennie. Az épület nedvességtartalma max. 40-45% lehet, hogy a beépített nyílászárók hibamentesen működjenek. Magas páratartalomból eredő hibák nem tekinthetők a reklamáció tárgyának és javításának a költsége a Megrendelőt terhelik. A káva kialakítása a beépítés után a kőműves és festő feladata.

Beltéri ajtók utólag szerelhető tokkal készülnek. Beltéri ajtók szerelését így a burkolási munkák után, az utolsó festési réteg felhordása előtt ajánlatos elvégezni.

Régi nyílászárók cseréje esetén Megrendelő a beépítési munkát megelőzően bontást, majd a szerelési munkák végén a bontott termékek elszállítását is igényelheti külön díj ellenében. A beszerelés nem tartalmazza a helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkákat. Bontáskor és beépítéskor, előre nem látható és előre nem tervezhető munkák esetén, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a bontás kiajánlott költségeit a munkálatok szakszerű befejezéséhez szükséges költségekkel megnövelje a Megrendelővel történő egyeztetést és jóváhagyást követően.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a megrendelésben szereplő késztermékeket referenciaként használhatja honlapján és egyéb reklámanyagaiban. A termékekről a beépítés helyszínén kép- és hangfelvételeket készíthet a Megrendelő személyes adatainak feltüntetése nélkül.Garancia


Szolgáltató az általa gyártott és értékesített termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, valamint a gyártó által biztosított szavatossági és jótállási feltételeket biztosítja, amelyek termékenként különbözőek lehetnek.

A megrendelt termék végszámlája egyben garancialevél is. Szolgáltató garanciális igény benyújtását csak teljes mértékben kiegyenlített számla esetében fogad el. Szállítói és Teljesítménynyilatkozatot külön is igényelhet a Megrendelő. Minőségi kifogást minden esetben írásban kell közölni.

Garanciális időszakban Szolgáltató a bejelentést követő 8 napon belül megvizsgálja a bejelentett hibát és feltárja az okát. A bejelentett meghibásodás vizsgálatáról Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. Gyártási hiba esetén a jótállás keretében javaslatot tesz a hiba megszüntetésére, s amennyiben lehetséges, a helyszínen elvégzi a szükséges javításokat, beszabályozásokat. A garancia nem terjed ki az elemi károkra és a harmadik személy által okozott károkra. (kőműves, festő, egyéb munkák)

Nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljzatbetonnak készen kell lennie, a vakolatból felszabaduló építési nedvességnek el kell távoznia. Az épület nedvességtartalma beépítéskor max. 40-45% lehet. A magas páratartalomból eredő hibák javítási költsége a Megrendelőt terheli. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét abban az esetben, amennyiben a termékek (pl. nyílászárók) beépítését nem Szolgáltató végzi, és azok nem szakszerűen vannak beépítve. Szakszerűtlen beépítés, karbantartás, extrém használat, mechanikai sérülés, valamint idegen eredetű javítás és beavatkozás esetén a garancia megszűnik. A fa természetes anyag, ezért a felületeknél előforduló szín és rajzolati eltérés, valamint a csomók megléte természetes, ami nem képezheti reklamáció tárgyát. Szolgáltató a felületkezelés tartósságára abban az esetben vállal garanciát, amennyiben a felület évenkénti ápoló készlettel történő karbantartása igazoltan megtörtént.


Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A jótállás időtartama tartós fogyasztási cikkek esetén 2021. január 1-től az eladási ártól függően változik:

10 000 – 100 000 Ft-ig 1 év, 100 000 – 250 000 Ft-ig 2 év, 250 000 Ft felett 3 év

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben ez nem lehetséges, Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt. A javítást legfeljebb 30 napon belül elvégzi.


Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


Panaszkezelés

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató elérhetőségein (telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is) közölheti. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Megrendelőnek. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:


A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztó panasz esetén békéltető testülethez is fordulhat. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +36 76 501 525, 501 532

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.Adatvédelemi tájékoztató


Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE)

Szolgáltató, mint adatkezelő Felhasználó adatait és személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja. A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Adatok gyűjtése és kezelése megfelel a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság elvének. Adatok tárolását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig végzi. Szolgáltató a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Adatkezelés a Felhasználó jóváhagyásával történik.

Szolgáltató a https://www.holzmarket.hu honlapon személyes adatokat (név, cím, e-mail cím) nem kér, nem kezel, hírlevelezési céllal adatokat nem gyűjt. Felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül használhatja. Szolgáltató honlapján a Google Adwords és Google Analytics szolgáltatásokat alkalmazza. A honlap látogatásával Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja ezen szolgáltatásokat.

Személyes adatait Felhasználó árajánlat kérésekor önkéntesen bocsátja Szolgáltató rendelkezésére információ nyújtás, kapcsolattartás, online árajánlatkérés, megrendelések teljesítése, számlázás és szolgáltatás nyújtás céljából, melyet Szolgáltató a célok teljesüléséig az Adatvédelmi Szabályzatban illetve a törvény által szabályozott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelése nélkül az ÁSZF-ben foglalt követelmények teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint az információkérés megválaszolása lehetetlen volna. Kezelt adatok köre céloktól függően: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, adószám, szállítási cím. Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, az adatai helyesbítését vagy törlését igényelni.

Felhasználó a Szolgáltató által kezelt adatairól, és adatkezelésének módjáról további tájékoztatást kérhet az info@holzmarket.hu e-mail címen.


Baja, 2021-01-01


HOLZMARKET - IDŐTÁLLÓ TERMÉSZETESSÉG