ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - HOLZMARKET AJTÓ ABLAK


Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE) Szolgáltató, mint adatkezelő Felhasználó adatait és személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja. A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Adatok gyűjtése és kezelése megfelel a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság elvének. Adatok tárolását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig végzi. Szolgáltató a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Adatkezelés a Felhasználó jóváhagyásával történik. Szolgáltató a https://www.holzmarket.hu honlapon személyes adatokat (név, cím, e-mail cím) nem kér, nem kezel, hírlevelezési céllal adatokat nem gyűjt. Felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül használhatja. Szolgáltató honlapján a Google Adwords és Google Analytics szolgáltatásokat alkalmazza. A honlap látogatásával Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja ezen szolgáltatásokat.

Sütikezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a holzmarket.hu weboldal a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használ. A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett weoldalak töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére. A weboldalon használt cookie-kat 3 nagyobb csoportba sorolhatjuk: Szükséges cookie-k: Annak érdekében, hogy a weboldal helyes működését biztosítani tudjuk, sütiket használunk. Azokat a sütiket nevezzük szükségesnek, amelyek nélkül a weboldal nem tudna megfelelően funkcionálni. Statisztikai cookie-k: A statiszikai cookie információt gyűjtenek arról, hogyan használják látogatóink weboldalt. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statiszikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja, stb. Lejáratuk változó: munkamenet lezárásával, vagy több hónap, év is lehet. Marketing cookie-k: A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjon nyújtani a weboldal a látogatói számára, többek között személyre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítésével. Lejáratuk változó: munkamenet lezárásával, vagy több hónap, év is lehet. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése, valamint a fent felsoroltak Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, illetve a fent felsoroltak szerint. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor cookie-t küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához: Cookie settings in Internet Explorer; Cookie settings in Firefox; Cookie settings in Chrome; Cookie settings in Safari. Az anonim Google Analitika cookie-k kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Reklámcélú és statisztikai cookie-k kezeléséhez az Ön hozzájárulása szükséges, melyet a honlapra lépve állíthat be.

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a Szolgáltató weboldalának bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Szolgáltató honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookiekkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

Szolgáltató nem küld hírlevelet, nem végez ilyen célból adatkezelést.

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a közösségi oldalak adatkezelése körében a következő tájékoztatást adjuk: Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Youtube stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Youtube stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Személyes adatait Felhasználó árajánlat kérésekor önkéntesen bocsátja Szolgáltató rendelkezésére információ nyújtás, kapcsolattartás, online árajánlatkérés, megrendelések teljesítése, számlázás és szolgáltatás nyújtás céljából, melyet Szolgáltató a célok teljesüléséig az Adatvédelmi Szabályzatban illetve a törvény által szabályozott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelése nélkül az ÁSZF-ben foglalt követelmények teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint az információkérés megválaszolása lehetetlen volna. Kezelt adatok köre céloktól függően: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, adószám, szállítási cím. Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, az adatai helyesbítését vagy törlését igényelni. Felhasználó a Szolgáltató által kezelt adatairól, és adatkezelésének módjáról további tájékoztatást kérhet az info@holzmarket.hu e-mail címen.


A webhely üzemeltetőjének adatkezelését felügyelő hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://naih.hu


Baja, 2021-01-01


HOLZMARKET - IDŐTÁLLÓ TERMÉSZETESSÉG